Cal portar fotografia per les revisions de: -Permís d’armes -Patró de barca -Animals perillosos -Seguretat -Grues L’horari de revisions és els dimarts a la tarda, de 18:30 a 20:30h.